กิจกรรมตรวจสุขภาพกับประกันชีวิต AIA ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เรื่องสุขภาพไว้วางใจเรา