แผนที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

แผนที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี - แผนที่ออนไลน์

ติดต่อหรือแสดงความคิดเห็น

หากท่านมีข้อแนะนำ ติ-ชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมในการให้บริการ กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Loading...

(+66) 045-244999

เรียนทุกท่าน โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีมีความยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ป่วยและลูกค้าทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ในการดูแลสุขภาพของท่าน

Phone: (+66) 045-244999Email: princubon@princhealth.comWebsite: https://www.princubon.comAddress: 139 ถนน พลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย