ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ได้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” สาขาการแพทย์าธารณสุขดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ได้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” สาขาการแพทย์าธารณสุขดีเด่น
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2563 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รางวัล “บุคคลแห่งชาติ” สาขาการแพทย์สาธารณสุขดีเด่น
เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีปณิธานความดี
ควรค่าแก่การยกย่อง และเป็นต้นแบบแก่สังคมและประเทศชาติ
จัดโดยสภาการนักข่าวไทย
#พริ้นซ์เพื่อนชุมชน #แพทย์ผู้ให้
#ไม่ต้องห่วงเราจะไม่หยุดพัฒนา

ส่งข้อความถึงเรา