โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี รับมอบเครื่อง CT Scan 160 slice

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.พ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี รับมอบเครื่อง CT Scan Canon Aquilion Prime SP(160 slice) จากบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด CT 160 Slices คือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถสร้างภาพได้ถึง 160 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) มีความละเอียดสูงมาก สามารถตรวจร่างกายได้เกือบทุกส่วนแม้กระทั่งหัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาได้อย่างแม่นยำและชัดเจน โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยทีมรังสีแพทย์ และนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์ความชำนาญ ซึ่งมีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ พร้อมสถานที่ภายในสะอาด สะดวกสบาย เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่งข้อความถึงเรา