โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ได้ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม

ฤกษ์งามยามดี วันที่ 4 เดือน 10 ปี 2563
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
ได้ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่เฮาชาวพริ้นซ์อุบล
พ่อแม่พี่น้องสามารถมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวได้ตลอดทุกวันเด้อ
#ไม่ต้องห่วงให้พริ้นซ์อุบลช่วยดูแล

ส่งข้อความถึงเรา