‘พริ้นซ์ อุบล’ จับมือ ‘โรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี’ SHA Extra Plus แห่งแรกอีสานตอนล่าง 2 รองรับนักท่องเที่ยว Test&Go หวังกระตุ้นเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง

จ.อุบลราชธานี (18 ก.พ. 65) – งานแถลงข่าว Amazing Ubon Ratchathani Safety and Health ณ โรงแรม YUU Hotel อุบลราชธานี ทางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมี ท่านพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาคีพันธมิตร สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมรับนักท่องเที่ยวสู่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 2 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยมาตรฐานเครื่องหมายรับรองคุณภาพความปลอดภัยด้านอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และ SHA Extra Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้การรับรอง โรงแรม YUU Hotel อุบลราชธานี มีมาตรฐานการให้บริการตามหลักสากล โดยมี โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์(PRINCIPAL HEALTHCARE) เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาผ่านมาตรฐานที่มีข้อกำหนดด้านสาธารณสุขในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ
นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (PRINCIPAL HEALTHCARE) กล่าวว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ 12 แห่งใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยายโรงพยาบาลเพิ่มเป็น 20 แห่งภายในปี 2566 นี้ โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA เรามีทีมแพทย์ บุคลากร ที่มีความสามารถหลากหลายสาขา ทั้งสูติ ศัลย์ อายุรกรรม เด็ก อุบัติเหตุฉุกเฉิน และ ICU ซึ่งดูแลทั้งผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการดูแลผู้ป่วยต่างชาติ ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เปิดโรงพยาบาลสนามและ Hospitel เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดและแบ่งเบาภาระของส่วนราชการ รวมถึงช่วยเหลือชาวอุบล ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรอง ตลอดจนการดูแลรักษา ยอดผู้ป่วยโควิดที่เราเคยดูแลในปีที่ผ่านมา (2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,308 ราย และยังอยู่ในความดูแลในวันนี้จำนวนหนึ่ง เรามีทีมแพทย์ และบุคลากรที่ใส่ใจดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างต่อเนื่องจนผู้ป่วยหายจากโรคและสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการตรวจคัดกรองตลอดจนการรักษามีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ผู้บริหาร โรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี ได้เปิดเผยถึงการที่ โรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งโรงแรมได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพความปลอดภัยด้านอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และ SHA Extra Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่เป็นเครื่องหมายการันตีว่าโรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี ซึ่งโรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ และถือเป็นโรงแรมแห่งแรกของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง2 และเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวนี้
นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ผู้บริหาร โรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี ได้เปิดเผยถึงการที่ โรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งโรงแรมได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพความปลอดภัยด้านอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และ SHA Extra Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่เป็นเครื่องหมายการันตีว่าโรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี ซึ่งโรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ และถือเป็นโรงแรมแห่งแรกของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง2 และเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวนี้
และเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศแก่สถานประกอบการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ในปีนี้มี โรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับทองแดง (Bronze Class) สะท้อนถึงนโยบายและผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทและพนักงานทุกคนที่ร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยู่ต่อไป
สำหรับAmazing Ubon Ratchathani Safety and Health โรงแรม ยู โฮเทล อุบลราชธานี SHA Extra Plus แห่งแรกของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 และเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นการนำร่องมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดข้างเคียง และยังทำให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

ส่งข้อความถึงเรา