โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับ พันธมิตรเครือข่ายประกันฯ 2023

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับ พันธมิตรเครือข่ายประกันฯ 2023

วันที่ 10 เมษายน 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด สำนักงานคุณประภาวดี เลาวงศ์ และสำนักงานชัย ชาติธรรม์ โดยมี นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับ พันธมิตรเครือข่ายประกันฯ 2023 ในครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย เชิงป้องกัน การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ดังเดิม ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า พร้อมทั้งได้พาตัวแทนประกันชีวิตเยี่ยมชมโรงพยาบาล การจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับ พันธมิตรเครือข่ายประกันฯ 2023 ในครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย เชิงป้องกัน การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ดังเดิม ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า พร้อมทั้งได้พาตัวแทนประกันชีวิตเยี่ยมชมโรงพยาบาล

ส่งข้อความถึงเรา