ประกาศแจ้ง สำหรับผู้จองวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ประกาศแจ้ง สำหรับผู้จองวัคซีนโมเดอร์นา รอบแรกและรอบเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา