โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ออกหน่วยตรวจประเมินพัฒนาการให้กับนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นอุบล

การประเมินพัฒนาการของลูกน้อยถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์รวมถึงสังคม เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมในทุกด้านจะช่วยเสริมให้มีพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ แต่เมื่อหากพัฒนาการมีความล่าช้าโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการและหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะสามารถช่วยเหลือได้ หากตรวจพบไวยิ่งจะได้ผลดีขึ้น

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี พร้อมให้บริการประเมินและตรวจวินิจฉัยพัฒนาการเด็ก รักษาโรคเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ โดย กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
#พัฒนาการเด็ก #ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี

ส่งข้อความถึงเรา