นพ. จรูญพงษ์ ชูรัตน์
  • Speciality วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )
  • Degrees M.D. of Anesthesiology
  • Experience Permission to practice medicine since 1998
  • Training สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology ) , อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ( Cardiovascular and Thoracic Anesthesia )

ส่งข้อความถึงเรา