นพ. ตรี หาญประเสริฐพงษ์
  • Speciality ศัลยศาสตร์ ( Surgery )
  • Degrees M.D. of Surgery
  • Experience Permission to practice medicine since 1998
  • Training สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine ) , ศัลยศาสตร์ ( Surgery ) , ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Urological Surgery )

ส่งข้อความถึงเรา