นายแพทย์ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
นพ. ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
  • Speciality เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ( Preventive Medicine )
  • Degrees M.D. of Preventive Medicine, Community Mental Health
  • Experience Permission to practice medicine since 1981
  • Training พ.บ.เวชปฏิบัติทั่วไป/ ผอก.

ส่งข้อความถึงเรา