นพ. เดชา กล้าเชี่ยว
  • Speciality โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology )
  • Degrees M.D. of Otolaryngology
  • Experience Permission to practice medicine since 1981

ส่งข้อความถึงเรา