พญ. ปาริชาติ วงศ์เสนา
  • Speciality พยาธิวิทยากายวิภาค ( Anatomical Pathology )
  • Degrees M.D. of Anatomical Pathology
  • Experience Permission to practice medicine since 1996

ส่งข้อความถึงเรา