การตรวจประเมินหน่วยปฎิบัติการแพทย์ (Thailand Emergency Medical Service Assessor Training) พื้นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมการตรวจประเมินหน่วยปฎิบัติการแพทย์ (Thailand Emergency Medical Service Assessor Training) พื้นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2566 โดยมี นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
  • การตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ นำทีมประเมินโดย นายแพทย์พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล
    ตรวจประเมินดังรายการต่อไปนี้
    – ผลงานของหน่วยปฎิบัติการแพทย์ ตามหัวข้อ SAR 01-1 ของหน่วยระดับพื้นฐาน และSAR 01-2 ของหน่วยระดับสูง
    – ตรวจเยี่ยมสถานที่ รถฉุกเฉิน อุปกรณ์และสัมภาษณ์ผู้บริหารผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหน่วย EMS
    โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานียินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากคณะผู้ประเมิน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาการให้ดีมากยิ่งขึ้น

ส่งข้อความถึงเรา