โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากและตรวจสุขภาพดวงตาให้แก่พระภิกษุ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากและตรวจสุขภาพดวงตาให้แก่พระภิกษุ

นพ. เศวต ศรีศิริ – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุที่เข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ มีองค์ความรู้พร้อมทั้งทักษะสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตลอดจนการบริบาลและช่วยเหลือดูแลขั้นต้นแก่พระภิกษุที่ป่วยไข้ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพันธมิตรและได้รับความเมตตาจาก พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ, นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี, นายแพทย์สิทธิพงษ์ อุ่นทวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม และนายวุฒิชัย ลิมปิทีปราการ สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม สำนักพระพุทธศาสนา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 10 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ ทั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพตา, ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตา, การดูแลรักษาสุขภาพตา แก่พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 50 รูป โดยนายแพทย์ศุภราช เลาพิทักษ์วร – จักษุแพทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตาเบื้องต้นและมอบยารักษาดวงตาขั้นพื้นฐานแก่วัดป่าศรีแสงธรรมเพื่อให้พระภิกษุใช้ในการดูแลรักษาดวงตาอีกด้วย

ส่งข้อความถึงเรา