Welcome To Princ Ubonratchathani Hospital

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากคนไทย และชาวต่างชาติเลือกใช้บริการด้วยดีตลอดมา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เปิดบริการเมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 มาตรฐานระดับอาเซียน ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง โดยทีมงานบริหารโดย นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • ชั้น 1 ER OPD
  • ชั้น 2 OPDและศูนย์ความงาม
  • ชั้น 3 ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องไอซียู 6 เตียง
  • ชั้น 4-6 ห้องพิเศษแยก 59 เตียง Deluxe, VIP ,Super VIP
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น 6,500 ตรม. จอดได้ 250 คัน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป และเป็นผู้นำด้านความงามด้วยมาตรฐานระดับอาเซียน

Learn More

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม พร้อมทั้งให้บริการด้านความงามครบวงจร แก่ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Learn More

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร

Learn More