โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมเปิดโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี 7 สถาบันร่วมสนับสนุน

นพ.เศวต ศรีศิริ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธนิกวิญญ์ ศรีนิธาโนทัย-หัวหน้าแผนกสนับสนุนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีสมาชิกโครงการและผู้บริหารจากสถาบันที่ร่วมสนับสนุน อาทิ พระคุณเจ้า พระปัญญาวชิรโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม, พระครูโกศลวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดกลาง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดอุบล, พระครูภัทรปัญญานุยุต เจ้าอาวาสวัดปลาดุก เจ้าคณะตำบลไร่น้อย , นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , โรงเรียนศรีแสงธรรม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , เทศบาลนครอุบล , เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการผลิตจุลินทรีย์EM เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ที่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย ในนาม 7 สถาบันรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากจิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำการผลิต EM น้ำ จำนวน 20,000 ลิตร และ ผลิต EM ballจำนวน 4,000 ก้อน โดยได้ทำการผลิตมาตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันพร้อมที่จะทำการแจกจ่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วและจะทำการผลิตต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น . ทั้งนี้ หน่วยงานหรือผู้ที่มีสนใจ สามารถสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากองทุนศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อดำเนินการผลิตจุลินทรีย์ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่งข้อความถึงเรา