Long Covid - 19 Holistic Care

Long Covid - 19 Holistic Care

3 โปรแกรม ตรวจ ลองโควิด

รายการตรวจ

โปรแกรม Basic สำหรับผู้ที่หายจากโควิดแต่ไม่มีอาการ

โปรแกรม Standard สำหรับผู้หา่ยจากโควิด มีอาการหลงเหลือเล็กน้อย เช่น ไอ มีน้ำมูก

โปรแกรม Premium สำหรับผู้ที่หายจากโควิด มีอาการหลงเหลือ เช่น ไอหนัก มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ สมองตื้อ และอื่นๆ

ส่งข้อความถึงเรา