ทำความรู้จัก“มะเร็งปอด” สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของคนไทย

มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ของคนไทย

 

(เป็นอันดับ ในผู้ชายรองจากมะเร็งตับ และเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิง) โดยมะเร็งปอดนั้น เป็นโรคที่สามารถตรวจคัดกรองให้พบในระยะแรกได้ยาก และมีอัตราการเสียชีวิตสูง

อาการที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งปอดได้แก่: ไอเรื้อรังติดต่อกันมากกว่า สัปดาห์ ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือด มีอาการปอดติดเชื้อซ้ำซาก บางรายอาจมีไข้ต่ำ ๆ เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

 

       ซึ่งจริงๆ แล้ว อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงของโรคมะเร็งปอด จึงอาจพบได้ในโรคอื่นได้ เช่น วัณโรคปอด ดังนั้น หากมีอาการที่น่าสงสัยต้องทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยการตรวจวินิจฉัย สามารถทำได้โดยการถ่ายภาพรังสีปอด ร่วมกับการตรวจหาเซลล์มะเร็ง เช่น การตรวจจากเสมหะ หรือการตัดชิ้นเนื้อจากปอดมาตรวจ

 

      หากตรวจวินิจฉัยพบเซลล์มะเร็งปอด แพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติร่วมตัดสินใจ โดยพิจารณาจากชนิดของมะเร็ง ระยะโรคและการลุกลาม ความแข็งแรงของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยการรักษามีทั้งการผ่าตัด การใช้ยา การฉายแสง หรือรักษาร่วมกันหลายวิธี

 

      เราสามารถลดความเสี่ยงมะเร็งปอดได้ โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น งดสูบบุหรี่ ป้องกันตัวจากการสัมผัสแร่ใยหิน หรือมลภาวะต่าง ๆ ตลอดจนหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และหันมาดูแลสุขภาพโดยการรับประทานผัก ผลไม้มากขึ้น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่สำคัญ ควรเข้าพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติ

 

อ้างอิง : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

 

ส่งข้อความถึงเรา