แผนก: วิสัญญี

นพ.ณัฐวุฒิ มณีขัติย์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

ประวัติการศึกษา
– พ.ศ 2542-2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ.2550-2553 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน
– พ.ศ.2554-2560 อาจารย์แพทย์ วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2560-2563 วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ทำนัด : นพ.ณัฐวุฒิ มณีขัติย์

ส่งข้อความถึงเรา