แผนก: กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง: แพทย์ออร์โธปิดิกส์ เชี่ยวชาญมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ประวัติการศึกษา
– 2540-2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
– 2549-2553 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์
– 2555-2556 มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ประวัติการทำงาน
– 2563-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และนายแพทย์ชำนาญการมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
– 2553-2563 แพทย์ชำนาญการมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ประสงค์อุบลราชธานี
– 2543-2549 นายแพทย์ใช้ทุนออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ประสงค์

ทำนัด : นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ส่งข้อความถึงเรา