แผนก: ฉุกเฉิน

นพ.พลธวัช ลาภประกอบกิจ

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

ประวัติการศึกษา
– พ.ศ.2554-2560 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
– 2560 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
– 2561 นายแพทย์ โรงพยาบาลสรรคบุรี
– 2563 นายแพทย์ โรงพยาบาลคลองสามวา
– 2565-ปัจจุบัน แพทย์ประจำ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ทำนัด : นพ.พลธวัช ลาภประกอบกิจ

ส่งข้อความถึงเรา