แผนก: จักษุ

นพ.ศุภราช เลาหพิทักษ์วร

ประวัติการศึกษา
– พ.ศ.2551-2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 1)
– พ.ศ.2561-2563 วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ.2564-2565 วุฒิบัตร จักษุวิทยา อนุสาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
– 2565 ถึงปัจจุบัน จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ทำนัด : นพ.ศุภราช เลาหพิทักษ์วร

ส่งข้อความถึงเรา