แผนก: กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งเด็ก

พญ.ขวัญนุช ศรีกาลา

ประวัติการศึกษา
2540-2546
– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549-2552
– วุฒิบัตร กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็ง

ประวัติการทำงาน
2563-ปัจจุบัน
– แพทย์ชำนาญการ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
2563-ปัจจุบัน
– แพทย์ชำนาญการ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อุบลราชธานี

ทำนัด : พญ.ขวัญนุช ศรีกาลา

ส่งข้อความถึงเรา