แผนก: กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินหายใจ

พญ. ณัชชา สากระจาย

ประวัติการศึกษา
– แพทย์ศาสตร์บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
– วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ประวัติการทำงาน
2563-ปัจจุบัน กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
2561-2563 กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2558-2559 กุมารแพทย์ โรงพยาบาล ๕๐ มหาวชิราลงกรณ์
2555-2558 แพทย์ประจำบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ทำนัด : พญ. ณัชชา สากระจาย

ส่งข้อความถึงเรา