PRINC Mid Year Health Care

สุขภาพดี ดูแลทุกๆครึ่งปี แฮปปี้ดีเว่อร์

Midyear Health Care

รายการที่ 1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม ราคา 999 บาท (ปกติ 1,920 บาท)

Mid year วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม

รายการที่ 2 วัคซีนปอดอักเสบ IPD 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ราคา 2,990 บาท (ปกติ 3,588 บาท)

Mid year วัคซีนปอดอักเสบ 1 เข็ม

รายการที่ 3 วัคซีนปอดอักเสบ IPD 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 3,399 บาท (ปกติ 4,566 บาท)

วัคซีนปอดอักเสบ + วัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายการที่ 4 โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ราคา 1,120 บาท (ปกติ 1,940 บาท)

คัดกรองโรคเบาหวาน

รายการที่ 5 โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งชาย - หญิง อายุ 40+

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย-หญิง อายุ 40+

รายการที่ 6 โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต Basic & Standard

ตรวจคัดกรองโรคไต

รายการที่ 7 โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร / พี่เลี้ยงเด็ก / แม่บ้าน

ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก / แม่บ้าน

รายการที่ 8 โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ราคา 990 บาท (ปกติ 1,400 บาท)

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

รายการที่ 9 โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่อับอากาศ ราคา 950 บาท (ปกติ 1,400 บาท)

ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่อับอากาศ

ส่งข้อความถึงเรา