ระบบตรวจเช็คสิทธิ์การจองวัคซีนโมเดอร์น่าเฟส 2
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

หมายเหตุ

• ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้น การแก้ไขข้อมูลจะทำได้ในวันที่ 25-29 ต.ค. 64
• ลำดับคิวหมายถึงลำดับที่ท่านจะได้สิทธิ์เลือกวันและเวลาเข้ารับวัคซีนก่อนหรือหลัง
• เมื่อโรงพยาบาลทราบวันและเวลาส่งมอบวัคซีน จะส่งลิงค์ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนให้ทาง SMS โดย 1 โดส จะมี 1 ลิ้งการลงทะเบียน โดยลำดับการส่ง SMS จะยึดตามลำดับคิว และหากท่านต้องการโอนสิทธิก็จะสามารถทำได้โดยการส่งลิ้งที่ได้รับทาง SMS ให้แก่ผู้ที่ท่านต้องการโอนสิทธิให้

ส่งข้อความถึงเรา