ตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม "ตรวจดวงตา ไม่มีค่าใช้จ่าย" จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริการตรวจ, ดูแลให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา โดย นพ.ศุภราช เลาหพิทักษ์วร - จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ตรวจ 3 รายการดังนี้ 1. ตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตา แบบละเอียดโดยจุกษุแพทย์ เฉพาะทาง 2. ตรวจจอประสาทตา โดยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 3. ตรวจคัดกรอง ต้อเนื้อ ต้อกระจกและต้อหิน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตระหนักถึงอวัยวะสำคัญในร่างกายที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและได้รับเสียงตอบรับที่ดี ถึงด้านความชำนาญของแพทย์ ตลอดจนการบริการที่รวดเร็วและประทับใจ

#หมอตาโรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี #จักษุแพทย์ #หมอตาอุบล

ส่งข้อความถึงเรา