โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วย โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นพ.เศวต ศรีศิริ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วย โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

พิธีเปิดโครงการได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และ ศาสตราจารย์คลินิคเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ซึ่งในวันนี้ ทางมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ (ป.ธ.พ.๙) พร้อมทั้งทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ได้มาร่วมช่วยกันน้อมถวายการตรวจสุขภาพและทำการรักษาให้กับทางคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี และคณะสงฆ์พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง รวมจำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ รูป และประชาชนอีกจำนวนมาก

ส่งข้อความถึงเรา