ศูนย์ตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพเพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที แต่การตรวจสุขภาพประจำปีบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผลการตรวจที่แม่นยำ พร้อมดูแลและให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุข

มีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับท่าน นอกจากนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานียังให้บริการตรวจสุขภาพอื่นๆดังนี้

• การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
• การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
• การตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
• ตรวจสุขภาพเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้

• การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
• พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
• ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
• เจาะเลือดและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
• พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
• ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างได้ เช่น กาแฟ ชา หรือขนม เป็นต้น
• พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา
โทร   045-244-999

ส่งข้อความถึงเรา