Header

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกๆปี ?

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกๆปี?

เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่เป็นประจำ ซึ่งการผลิตวัคซีนแต่ละปี จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปตามเชื้อไวรัสที่เปลี่ยนแปลงไป

ในประเทศไทย พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยสามารถฉีดซ้ำได้ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี

การฉีดวัคซีนจะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ช่วยป้องกันความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ได้

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล #โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี

โปรโมชั่น เพื่อสุขภาพ คลิก : https://shop.line.me/@princubon
—————————————————
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรักษาหรือทำการนัดหมาย
 Inbox : m.me/PrincUbonratchathani
 LINE : @princubon
 Call center 045 244 999
 Google Map: https://maps.app.goo.gl/CaiHAeEeAUgZQezF7แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์