Header

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ตู้กดอัตโนมัติ

ตู้กดเครื่องดื่มเต่าบิน

00:00-23:59

อาคาร A ชั้น 1

ตู้กดอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
ตู้กดอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

00:00-23:59

อาคาร A ชั้น 1

ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM)

Automatic Teller Machine
ตู้กดเงินสด

00:00-23:59

อาคาร A ชั้น 1