Header

บทความสุขภาพ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สู่ ไข้สมองอักเสบ อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคที่นำให้เกิดโรคต่างแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะในเด็ก ไข้หวัดใหญ่แบ่งออกได้หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงอย่าง ไข้สมองอักเสบนั้นคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและสังเกตุอาการบุตรหลานเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

โรคในเด็กที่พบบ่อย

6 โรคในเด็กที่พบบ่อย เด็กๆ มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย โรคบางชนิดไม่ร้ายแรง แต่บางโรคอาจร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสัญญาณเตือนของโรคต่างๆ และรีบพบแพทย์หากเกิดความผิดปกติ

19 มิถุนายน 2567

โรคข้อสะโพกเสื่อม

อาการปวดสะโพกที่เกิดบ่อยครั้ง อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนำไปสู่โรคข้อสะโพกเสื่อม ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั้งในคนอายุมากและอายุยังน้อย นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดบริเวณสะโพกแล้ว  ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย  ส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดสะโพกธรรมดา จึงเพิกเฉยต่ออาการและหายามารับประทานเอง จนอาการอาจจะลุกลามเป็นข้อสะโพกเสื่อมในที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัด หากเข้ารับการรักษาแล้วไม่ต้องพักฟื้นนาน และสามารถกลับไปเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ

หลายคนอาจชะล่าใจเพราะคิดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย และคงหายไปเอง แต่จริงๆแล้ว โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ สามารถหาแนวทางรักษาได้ เพื่อไม่ให้กระดูกและข้อเสื่อมถาวร

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกๆปี ?

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับภัยของไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคน ให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและอยากลำบาก เพราะไวรัสโควิด-19 ได้คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยเลยทีเดียว

โรคไข้เลือดออก - อาการ การรักษาและป้องกัน

โรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไร ? โรคเลือดเลือดออกเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) โดยมีพาหะเป็นยุงลาย(Aedes aegypti) โดยเฉพาะยุงลายตัวเมียที่ชอบหากินในเวลากลางวัน ผู้ที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่กัดอาจเกิดการติดเชื้อและมีอาการได้ ไวรัสเดงกี่มี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 โดยทุกสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดไข้เลือดออกได้ มนุษย์จึงสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกี่ซ้ำได้หลายครั้ง เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์ใดแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นไปตลอด แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นเพียงชั่วคราว

โรคไข้เลือดออก - อาการ การรักษาและป้องกัน

โรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไร ? โรคเลือดเลือดออกเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) โดยมีพาหะเป็นยุงลาย(Aedes aegypti) โดยเฉพาะยุงลายตัวเมียที่ชอบหากินในเวลากลางวัน ผู้ที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่กัดอาจเกิดการติดเชื้อและมีอาการได้ ไวรัสเดงกี่มี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 โดยทุกสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดไข้เลือดออกได้ มนุษย์จึงสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกี่ซ้ำได้หลายครั้ง เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์ใดแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นไปตลอด แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นเพียงชั่วคราว

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สู่ ไข้สมองอักเสบ อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคที่นำให้เกิดโรคต่างแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะในเด็ก ไข้หวัดใหญ่แบ่งออกได้หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงอย่าง ไข้สมองอักเสบนั้นคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและสังเกตุอาการบุตรหลานเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สู่ ไข้สมองอักเสบ อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคที่นำให้เกิดโรคต่างแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะในเด็ก ไข้หวัดใหญ่แบ่งออกได้หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงอย่าง ไข้สมองอักเสบนั้นคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและสังเกตุอาการบุตรหลานเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

โรคในเด็กที่พบบ่อย

6 โรคในเด็กที่พบบ่อย เด็กๆ มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย โรคบางชนิดไม่ร้ายแรง แต่บางโรคอาจร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสัญญาณเตือนของโรคต่างๆ และรีบพบแพทย์หากเกิดความผิดปกติ

โรคในเด็กที่พบบ่อย

6 โรคในเด็กที่พบบ่อย เด็กๆ มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย โรคบางชนิดไม่ร้ายแรง แต่บางโรคอาจร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสัญญาณเตือนของโรคต่างๆ และรีบพบแพทย์หากเกิดความผิดปกติ

19 มิถุนายน 2567

โรคข้อสะโพกเสื่อม

อาการปวดสะโพกที่เกิดบ่อยครั้ง อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนำไปสู่โรคข้อสะโพกเสื่อม ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั้งในคนอายุมากและอายุยังน้อย นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดบริเวณสะโพกแล้ว  ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย  ส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดสะโพกธรรมดา จึงเพิกเฉยต่ออาการและหายามารับประทานเอง จนอาการอาจจะลุกลามเป็นข้อสะโพกเสื่อมในที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัด หากเข้ารับการรักษาแล้วไม่ต้องพักฟื้นนาน และสามารถกลับไปเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

19 มิถุนายน 2567

โรคข้อสะโพกเสื่อม

อาการปวดสะโพกที่เกิดบ่อยครั้ง อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนำไปสู่โรคข้อสะโพกเสื่อม ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั้งในคนอายุมากและอายุยังน้อย นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดบริเวณสะโพกแล้ว  ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย  ส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดสะโพกธรรมดา จึงเพิกเฉยต่ออาการและหายามารับประทานเอง จนอาการอาจจะลุกลามเป็นข้อสะโพกเสื่อมในที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัด หากเข้ารับการรักษาแล้วไม่ต้องพักฟื้นนาน และสามารถกลับไปเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ

หลายคนอาจชะล่าใจเพราะคิดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย และคงหายไปเอง แต่จริงๆแล้ว โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ สามารถหาแนวทางรักษาได้ เพื่อไม่ให้กระดูกและข้อเสื่อมถาวร

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ

หลายคนอาจชะล่าใจเพราะคิดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย และคงหายไปเอง แต่จริงๆแล้ว โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ สามารถหาแนวทางรักษาได้ เพื่อไม่ให้กระดูกและข้อเสื่อมถาวร

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกๆปี ?

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับภัยของไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคน ให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและอยากลำบาก เพราะไวรัสโควิด-19 ได้คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยเลยทีเดียว

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกๆปี ?

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับภัยของไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคน ให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและอยากลำบาก เพราะไวรัสโควิด-19 ได้คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยเลยทีเดียว

โรคไข้เลือดออก - อาการ การรักษาและป้องกัน

โรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไร ? โรคเลือดเลือดออกเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) โดยมีพาหะเป็นยุงลาย(Aedes aegypti) โดยเฉพาะยุงลายตัวเมียที่ชอบหากินในเวลากลางวัน ผู้ที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่กัดอาจเกิดการติดเชื้อและมีอาการได้ ไวรัสเดงกี่มี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 โดยทุกสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดไข้เลือดออกได้ มนุษย์จึงสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกี่ซ้ำได้หลายครั้ง เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์ใดแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นไปตลอด แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นเพียงชั่วคราว

โรคไข้เลือดออก - อาการ การรักษาและป้องกัน

โรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไร ? โรคเลือดเลือดออกเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) โดยมีพาหะเป็นยุงลาย(Aedes aegypti) โดยเฉพาะยุงลายตัวเมียที่ชอบหากินในเวลากลางวัน ผู้ที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่กัดอาจเกิดการติดเชื้อและมีอาการได้ ไวรัสเดงกี่มี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 โดยทุกสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดไข้เลือดออกได้ มนุษย์จึงสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกี่ซ้ำได้หลายครั้ง เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์ใดแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นไปตลอด แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นเพียงชั่วคราว

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สู่ ไข้สมองอักเสบ อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคที่นำให้เกิดโรคต่างแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะในเด็ก ไข้หวัดใหญ่แบ่งออกได้หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงอย่าง ไข้สมองอักเสบนั้นคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและสังเกตุอาการบุตรหลานเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สู่ ไข้สมองอักเสบ อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคที่นำให้เกิดโรคต่างแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะในเด็ก ไข้หวัดใหญ่แบ่งออกได้หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงอย่าง ไข้สมองอักเสบนั้นคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและสังเกตุอาการบุตรหลานเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

โรคในเด็กที่พบบ่อย

6 โรคในเด็กที่พบบ่อย เด็กๆ มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย โรคบางชนิดไม่ร้ายแรง แต่บางโรคอาจร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสัญญาณเตือนของโรคต่างๆ และรีบพบแพทย์หากเกิดความผิดปกติ

โรคในเด็กที่พบบ่อย

6 โรคในเด็กที่พบบ่อย เด็กๆ มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย โรคบางชนิดไม่ร้ายแรง แต่บางโรคอาจร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสัญญาณเตือนของโรคต่างๆ และรีบพบแพทย์หากเกิดความผิดปกติ

19 มิถุนายน 2567

โรคข้อสะโพกเสื่อม

อาการปวดสะโพกที่เกิดบ่อยครั้ง อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนำไปสู่โรคข้อสะโพกเสื่อม ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั้งในคนอายุมากและอายุยังน้อย นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดบริเวณสะโพกแล้ว  ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย  ส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดสะโพกธรรมดา จึงเพิกเฉยต่ออาการและหายามารับประทานเอง จนอาการอาจจะลุกลามเป็นข้อสะโพกเสื่อมในที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัด หากเข้ารับการรักษาแล้วไม่ต้องพักฟื้นนาน และสามารถกลับไปเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

19 มิถุนายน 2567

โรคข้อสะโพกเสื่อม

อาการปวดสะโพกที่เกิดบ่อยครั้ง อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนำไปสู่โรคข้อสะโพกเสื่อม ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั้งในคนอายุมากและอายุยังน้อย นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดบริเวณสะโพกแล้ว  ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย  ส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดสะโพกธรรมดา จึงเพิกเฉยต่ออาการและหายามารับประทานเอง จนอาการอาจจะลุกลามเป็นข้อสะโพกเสื่อมในที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัด หากเข้ารับการรักษาแล้วไม่ต้องพักฟื้นนาน และสามารถกลับไปเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ

หลายคนอาจชะล่าใจเพราะคิดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย และคงหายไปเอง แต่จริงๆแล้ว โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ สามารถหาแนวทางรักษาได้ เพื่อไม่ให้กระดูกและข้อเสื่อมถาวร

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ

หลายคนอาจชะล่าใจเพราะคิดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย และคงหายไปเอง แต่จริงๆแล้ว โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ สามารถหาแนวทางรักษาได้ เพื่อไม่ให้กระดูกและข้อเสื่อมถาวร

นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกๆปี ?

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับภัยของไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคน ให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและอยากลำบาก เพราะไวรัสโควิด-19 ได้คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยเลยทีเดียว

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกๆปี ?

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับภัยของไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคน ให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและอยากลำบาก เพราะไวรัสโควิด-19 ได้คร่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยเลยทีเดียว