ฉุกเฉิน
สำหรับเด็ก
24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และคลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 59 เตียง โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี บริหารโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 11 แห่งใน 10 จังหวัดและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 20แห่ง ภายในปี 2566

ติดต่อฉุกเฉิน

เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Opening Hours

Weekdays

8.00 – 20.00

Saturday

9:30 – 17:30

Sunday

9:30 – 15:00

โปรโมชั่น

ข่าวสาร และ กิจกรรม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ขอขอบพระคุณที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากคนไทย และชาวต่างชาติเลือกใช้บริการ

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมในการให้บริการ กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ส่งข้อความถึงเรา