ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และคลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา

ศูนย์และคลินิก

"ให้บริการภายใต้แนวคิด จุดหมายปลายทางของความงามและสุขภาพที่ดี"

" บริหารงานโดย นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ "

ข่าวสาร และ กิจกรรม

ข่าวสาร และ กิจกรรม

Meet Our Specialists

คณะแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญของเราต่างได้รับการฝึกฝน และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ บุคลากรจำนวนมากจบการศึกษาและผ่านหลักสูตรแพทย์
นายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์

นพ. ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์

นายแพทย์ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์

นพ. ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์

แพทย์หญิงดวงแก้ว อิทธิธรรมบูรณ์

พญ. ดวงแก้ว อิทธิธรรมบูรณ์