ฉุกเฉิน
สำหรับเด็ก
24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และคลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา

องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ
คน ชุมชน และสังคม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 59 เตียง โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี บริหารโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 11 แห่งใน 10 จังหวัดและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 20แห่ง ภายในปี 2566

ติดต่อฉุกเฉิน

เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Opening Hours

Weekdays

8.00 – 20.00

Saturday

9:30 – 17:30

Sunday

9:30 – 15:00

โปรโมชั่น

ข่าวสาร และ กิจกรรม

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมในการให้บริการ กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ส่งข้อความถึงเรา