Make an Appointment

ระบุสาเหตุของการนัดหมาย* โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาเท่านั้น, การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน สำหรับกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ (+66) 045-250271-2

Loading...

ส่งข้อความถึงเรา