Header

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แต่ละนาทีที่ผ่านไปสำหรับผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บคือช่วงเวลาระหว่างความเป็น-ความตาย สิ่งที่สำคัญและสิ่งเดียวที่จะลดโอกาสแห่งความสูญเสียในช่วงเวลาวิกฤติเช่น นี้ได้คือ การดูแลรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที

ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉินโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ไม่ว่าจะเป็นใคร เวลาใด สถานที่ใด หรือสถานการณ์ใดเราพร้อมเสมอเพื่อผู้ป่วย
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินโดยรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ทีมงานที่ได้รับการประสานความช่วยเหลือพร้อมบริการท่านในการจัดการดูแลที่เหมาะสม สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีได้ถูกพัฒนาให้มีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพราะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ประหนึ่งหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ (Mobile ICU)

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีได้รับการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย จนเชี่ยวชาญ สามารถตัดสินใจ และให้การรักษาที่เหมาะสมได้ทันที โดยการดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล และนอกจากนี้แล้ว เรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ทุกระบบ อันประกอบด้วย

* ศัลยกรรมทุกระบบ
* ศัลยแพทย์ทั่วไป
* แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ
* แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
* ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
* สูติ-นรีแพทย์
* วิสัญญีแพทย์
* รังสีแพทย์
* กุมารแพทย์
* ศัลยกรรมระบบประสาท
* อายุรกรรมสมองและระบบประสาท

เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใดหากต้องการความช่วยเหลือ ขอให้นึกถึง ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉินโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี โทร 045-244-999  หมายเลขนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักได้

สถานที่

อาคาร A ชั้น 1

เวลาทำการ

24 ชม.

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

แพทย์แนะนำ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน