Header

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป และบุคลากรขององค์กรต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย ด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน การตรวจสุขภาพประจำปีที่เป็นการตรวจคัดกรองโรคและปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่ซ่อนอยู่โดยไม่ปรากฏ โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่ม พร้อมให้บริการโดยทีมวิชาชีพและแพทย์เฉพาะทางด้านชีวอนามัยอีกด้วย

  • บริการตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน บริษัท องค์กรต่างๆ
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท องค์กรต่างๆ
  • บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน 
  • บริการตรวจสุขภาพพิเศษต่างๆ 
  • บริการตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work)
  • บริการตรวจประเมินความพร้อมในกลับไปการทำงาน (Return to Work)
  • บริการตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน , ศึกษา และ ทำงานต่างประเทศ
  • บริการตรวจสุขภาพ , ฉีดวัคซีน นอกสถานที่ ( Mobile Check up )
  • บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
  • บริการตรวจประเมินความพร้อมในเดินทางไปต่างประเทศ (Fit to Fly)

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

07:00 - 15:00 น.

เบอร์ติดต่อ

045-244-999

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สู่ ไข้สมองอักเสบ อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคที่นำให้เกิดโรคต่างแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะในเด็ก ไข้หวัดใหญ่แบ่งออกได้หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงอย่าง ไข้สมองอักเสบนั้นคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและสังเกตุอาการบุตรหลานเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สู่ ไข้สมองอักเสบ อันตรายที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

ไข้หวัดใหญ่เป็นอีกหนึ่งโรคที่นำให้เกิดโรคต่างแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะในเด็ก ไข้หวัดใหญ่แบ่งออกได้หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงอย่าง ไข้สมองอักเสบนั้นคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและสังเกตุอาการบุตรหลานเพื่อการรักษาที่ทันท่วงที